XI Edycja Konkursu Wybitny Absolwent

HARMONOGRAM REALIZACJI XI EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ

WYBITNY ABSOLWENT POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

 

 1. Promocja XI edycji konkursu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej

  1. Przekazanie regulaminu konkursu i wzoru karty zgłoszenia dziekanom wydziałów PL – do 9.03.2020 r.

  2. Przekazanie informacji o konkursie kierownictwom przedsiębiorstw i stowarzyszeń województwa lubelskiego – do 6.03.2020 r.

  3. Przekazanie informacji o konkursie członkom TAiPPL – do 09.03.2020 r.

  4. Informacje w mediach lokalnych – do 25.03.2020 r.

  5. Informacje na stronie internetowej TAiPPL na bieżąco od 25.02.2019 r,

  6. Zwrócenie się do Rektora PL z prośbą o promowanie idei konkursu w wydawnictwach Uczelni oraz na stronie internetowej PL.

 

 1. Przyjmowanie wniosków o nadanie tytułu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej przez kol. Andrzeja Jamrozka – 09.04.2019 r.

 2. Udzielenie nominacji do tytułu przez Zarząd TAiPPL – 17.04.2020 r.

 3. Przyznanie tytułu przez Kapitułę – 27.04.2020 r.

 4. Uroczyste nadanie tytułu – Inauguracja roku akademickiego 2020/2021