Wydział Podstaw Techniki


Oferta kierunków i specjalności na Wydziale:

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:*

  • Bez specjalności

Jeśli masz szerokie zainteresowania techniczne, zacięcie do informatyki, a jednocześnie posiadasz umysł i wrażliwość humanisty, to ten multidyscyplinarny kierunek jest dla Ciebie.

Studia na Edukacji Techniczno-Informatycznej pozwolą Ci osiągnąć wykształcenie w zakresie inżynierii wytwarzania, budowy maszyn, metod badań materiałów, jak i w zakresie pedagogiki, psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi. Studiując tu posiądziesz gruntowną wiedzę informatyczną na przykład na temat tworzenia aplikacji w językach programowania czy zastosowań technik multimedialnych. Dzięki zdobytej wiedzy, będziesz doskonale przygotowany do podjęcia pracy w wielu gałęziach przemysłu i administracji. Dodatkowo podszkolisz języki i zdobędziesz uprawnienia nauczycielskie, dające szansę na znalezienie pracy także w szkolnictwie.

 

MATEMATYKA

(studia inżynierskie od roku akademickiego 2016/2017)
Studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym:*
Specjalności:

  • Bez specjalności

Jeżeli logika i liczby to Twój świat i dostrzegasz w nich wszechstronny potencjał, Matematyka będzie Twoim najlepszym wyborem.

Tutaj uzyskasz tytuł inżyniera, rozwiniesz swoją wiedzę matematyczną, zdobędziesz umiejętności korzystania z modeli matematycznych do rozwiązywania złożonych zagadnień praktycznych. Nauczysz się efektywnego posługiwania narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę inżyniera w przemyśle, usługach, ekonomii, finansach i ubezpieczeniach. Kierunek ten zapewni Ci naukę praktycznych zastosowań wiedzy matematycznej, pomoże również rozwinąć umiejętności językowe, które umożliwią swobodne korzystanie z literatury naukowej i ułatwią kontakty z międzynarodowym środowiskiem zawodowym. Studia na kierunku Matematyka dadzą Ci niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające w przyszłości łatwiej odnaleźć się w świecie biznesu, przemyśle i instytucjach finansowych. Specjalnie opracowany program nauczania matematyki ma na celu dać Ci szansę na pracę w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki: działach aktuarialnych i analitycznych banków oraz zakładów ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i izbach obrachunkowych, działach finansowych, operacyjnych, audytu, logistyki, prognoz i analiz w firmach handlowych, produkcyjnych i usługowych, urzędach statystycznych i działach badań rynkowych, ośrodkach badania opinii publicznej i prognoz społecznych oraz wielu innych. Jeżeli czujesz powołanie do zawodu nauczyciela, ten kierunek również jest idealny dla Ciebie. Po zdobyciu dodatkowych uprawnień pedagogicznych (Podyplomowe Studia Pedagogiczne prowadzone przez Wydział Podstaw Techniki) będziesz mógł podjąć pracę w szkole.

Relacje studentów Matematyki i ich opinie o kierunku.

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym

  • Bez specjalności

Problematyka bezpieczeństwa w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, urządzeń oraz obiektów technicznych to zagadnienia, które między innymi poznasz studiując ten kierunek w Wydziale Podstaw Techniki.

Po ukończeniu studiów otrzymasz tytuł inżyniera i będziesz przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem środowiska pracy oraz bezpieczeństwem środowiska naturalnego. Poznasz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych i oprogramowania, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz technicznych systemów zabezpieczeń. Studiując ten kierunek zyskasz wiedzę dotyczącą modelowania i monitorowania zagrożeń oraz analizy ryzyka i niezawodności systemów inżynierskich. Dowiesz się także jak sprawnie i odpowiedzialnie organizować i przeprowadzać akcje ratownicze. Nabędziesz umiejętności związane z technicznymi systemami zabezpieczeń oraz z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Będziesz przygotowany do pełnienia samodzielnych funkcji odpowiedzialnych za sferę BHP w przedsiębiorstwach i instytucjach według wymagań Unii Europejskiej.

Pamiętaj!!! Teraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w każdym zakładzie pracy powinien znajdować się przeszkolony w tym zakresie pracownik lub przy większej liczbie pracowników odrębne stanowisko ds. BHP – to twoja szansa na ciekawą i odpowiedzialną pracę.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(*) Politechnika Lubelska prowadzi także studia II – go stopnia na danym kierunku. Jeśli chcesz zobaczyć dalsze możliwości kształcenia sprawdź: studia II stopień WPT

 

< WEJDŹ NA STRONĘ WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI >