Opłaty

W celu uczestnictwa w rekrutacji na studia oprócz złożenia stosownych dokumentów należy również wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2019/2020

Określa Zarządzenie Nr R-12/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 kwietnia 2019 r.

• na kierunek Architektura  - 150 zł

• na pozostałe kierunki studiów - 85 zł

Przed wpisem na studia, po zakwalifikowaniu się na kierunek, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy dokonać również opłaty za indeks w wysokości 4 zł i legitymację studencką w wysokości 20 zł, na konto indywidualne wygenerowane przez ERK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wysokość opłat za studia niestacjonarne w Politechnice Lubelskiej na rok 2019/2020

Wykaz opłat znajduje się w załączniku Zarządzenia Nr R-18/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 maja 2019 r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wysokość opłat za korzystanie z zakwaterowania w Domu Studenckim Politechniki Lubelskiej na rok 2018/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzór umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.