Wydział Zarządzania


Oferta kierunków i specjalności na Wydziale:

Zarządzanie
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:
Specjalności:

 •  Informatyka w zarządzaniu
 •  Przedsiębiorczość i marketing
 •  Zarządzanie finansami
 •  Zarządzanie rozwojem regionalnym
 •  Zarządzanie bezpieczeństwem
 •  Gospodarka elektroniczna
 •  Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
 •  Zarządzanie informacją w przestrzeni publicznej (tylko na studiach niestacjonarnych)

Jeśli jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia, to zapraszamy do pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania. Na drugim poziomie studiów wyposażymy Cię w zaawansowaną i wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Wykształcimy w Tobie umiejętności przewodzenia zespołom ludzkim oraz aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych biznesu, a także poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i  poza nim. Proces podejmowania decyzji nie będzie stanowił dla Ciebie problemu. Twoja praca po Zarządzaniu to: specjalista z zakresu zarządzania, konsultant/doradca dla instytucji gospodarczych i społecznych, menedżer/kierownik średniego lub wyższego szczebla zarządzania, specjalista w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wyspecjalizowana wiedza i umiejętności z zakresu dziedzin objętych oferowanymi specjalnościami, kierownik i specjalista w organach administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucjach związanych z kreowaniem rozwoju lokalnego, właściciel/współwłaściciel podmiotu gospodarczego. 

Przygotujemy Cię także do rozpoczęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz dalszej pracy naukowej.

 

Pamiętaj, że „sukcesem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni” – Arystoteles Onassis.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Specjalności:

 • Menadżerska w zakresie: Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Techniczna w zakresie: Inżynieria produkcji w przemyśle maszynowym
   Komputerowa integracja wytwarzania
   Zarządzanie w transporcie

Absolwent przygotowany jest do projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, eksploatacyjnych i logistycznych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu może podjąć pracę w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, a także w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

<WEJDŹ NA STRONĘ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA>