Rok 2019

Zarządzenie Nr R-71/2019

Zarządzenie Nr R-71/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania elektronicznej Platformy Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej – Lublin University of Technology Publishing House.

Zarządzenie Nr R-70/2019

Zarządzenie Nr R-70/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie trybu kwalifikowania i kierowania pracowników Politechniki Lubelskiej na wyjazdy za granicę w ramach programu Erasmus+ i innych międzynarodowych programów edukacyjnych.

Zarządzenie Nr R-69/2019

Zarządzenie Nr R-69/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i wysokości świadczeń dla studentów/doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie Nr R-68/2019

Zarządzenie Nr R-68/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w...

Zarządzenie Nr R-67/2019

Zarządzenie Nr R-67/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 października 2019 r.w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Nowe rozwiązanie podkładki podpodkładowej i tłumika szynowego do ochrony otoczenia drogi szynowej przed drganiami i hałasem (VIBRONOI)”.

Zarządzenie Nr R-66/2019

Zarządzenie Nr R-66/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

Zarządzenie Nr R-65/2019

Zarządzenie Nr R-65/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr R-64/2019

Zarządzenie Nr R-64/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-46/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Sportowego Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-63/2019

Zarządzenie Nr R-63/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-53/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Rady ds. Muzeum Politechniki Lubelskiej. 

Zarządzenie Nr R-62/2019

Zarządzenie Nr R-62/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Lubelskiej.