Rok 2015

Uchwała Nr 34/2015/VI

Uchwała Nr 34/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Uchwała Nr 33/2015/VI

Uchwała Nr 33/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia efektów kształceniadla studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” o profilu praktycznym prowadzonych na Wydziale Zarządzania.

Uchwała Nr 32/2015/VI

Uchwała Nr 32/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków, trybu i terminu rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzone przez Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2015/2016.

Uchwała Nr 31/2015/VI

Uchwała Nr 31/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Lubelskiej.

Uchwała Nr 30/2015/VI

Uchwała Nr 30/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Lubelskiej.

Uchwała Nr 29/2015/VI

Uchwała Nr 29/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Politechnice Lubelskiej.

Uchwała Nr 28/2015/VI

Uchwała Nr 28/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2015 rok.

Uchwała Nr 27/2015/VI

Uchwała Nr 27/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia: (1) Zasad podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Politechniki środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowej przeznaczonej na działalność Uczelni związaną z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów...

Uchwała Nr 26/2015/V

Uchwała Nr 26/2015/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016.

Uchwała Nr 25/2015/V

Uchwała Nr 25/2015/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, w latach 2016/2017 – 2018/2019.