Rok 2004

Uchwała Nr 5/2004/III

Uchwała Nr 5/2004/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uroczystości, w których Politechnika występuje ze sztandarem.  


Więcej o "Uchwała Nr 5/2004/III"

Uchwała Nr 4/2004/III

Uchwała Nr 4/2004/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia Domu Pracy Twórczej Politechniki Lubelskiej w zakładowy obiekt socjalny.  


Więcej o "Uchwała Nr 4/2004/III "

Uchwała Nr 3/2004/III

Uchwała Nr 3/2004/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie sfinansowania wynagrodzeń osobowych.  


Więcej o "Uchwała Nr 3/2004/III"

Uchwała Nr 2/2004/III

Uchwała Nr 2/2004/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2004 r.  


Więcej o "Uchwała Nr 2/2004/III"

Uchwała Nr 1/2004/III

Uchwała Nr 1/2004/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Lubelskiej za 2003 r.  


Więcej o "Uchwała Nr 1/2004/III"

Uchwała Nr 4/2004/II

Uchwała Nr 4/2004/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.


Więcej o "Uchwała Nr 4/2004/II"

Uchwała Nr 3/2004/II

Uchwała Nr 3/2004/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Mechanicznym.  


Więcej o "Uchwała Nr 3/2004/II"

Uchwała Nr 2/2004/II

Uchwała Nr 2/2004/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2005/2006.


Więcej o "Uchwała Nr 2/2004/II"

Uchwała Nr 1/2004/II

Uchwała Nr 1/2004/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Uchwała Nr 1/2004/II"