Rok 2004

Uchwała Nr 4/2004/I

Uchwała Nr 4/2004/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.  


Więcej o "Uchwała Nr 4/2004/I"

Uchwała Nr 3/2004/I

Uchwała Nr 3/2004/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia Medalu Politechniki Lubelskiej dla najlepszych absolwentów.  


Więcej o "Uchwała Nr 3/2004/I"

Uchwała Nr 2/2004/I

Uchwała Nr 2/2004/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród pracownikom Politechniki Lubelskiej nie będącym nauczycielami akademickimi.  


Więcej o "Uchwała Nr 2/2004/I"

Uchwała Nr 1/2004/I

Uchwała Nr 1/2004/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie gospodarowania środkami na działalność naukowo–badawczą oraz ustalenia narzutów kosztów pośrednich.  


Więcej o "Uchwała Nr 1/2004/I"