Rok 2015

Uchwała Nr 14/2015/IV

Uchwała Nr 14/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej w Politechnice Lubelskiej. 


Więcej o "Uchwała Nr 14/2015/IV"

Uchwała Nr 13/2015/IV

Uchwała Nr 13/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku Politechniki Lubelskiej za 2014 r. 


Więcej o "Uchwała Nr 13/2015/IV"

Uchwała Nr 12/2015/III

Uchwała Nr 12/2015/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość”, prowadzonych na Wydziale Zarządzania.

Uchwała Nr 11/2015/III

Uchwała Nr 11/2015/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Januszowi Kowalowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Uchwała Nr 11/2015/III"

Uchwała Nr 10/2015/III

Uchwała Nr 10/2015/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Kapitaniakowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.

Uchwała 9/2015/II

Uchwała Nr 9/2015/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku „architektura”, specjalność: „diagnostyka i remonty obiektów” („diagnosis and repair of buildings”), prowadzonych przez Wydział Budownictwa i Architektury.

Uchwała Nr 8/2015/I

Uchwała Nr 8/2015/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku rektora Politechniki Lubelskiej dotyczącego zatrudnienia na stanowisku kanclerza Politechniki Lubelskiej.

Uchwała Nr 7/2015/I

Uchwała Nr 7/2015/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia rektora Politechniki Lubelskiej do wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o wydanie decyzji uprawniającej do prowadzenia studiów na kierunku „finanse i rachunkowość” na Wydziale Zarządzania.

Uchwała Nr 6/2015/I

Uchwała Nr 6/2015/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. 

Uchwała Nr 5/2015/I

Uchwała Nr 5/2015/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu obchodów Święta Politechniki Lubelskiej w roku 2015.