Rok 2015

Uchwała Nr 4/2015/I

Uchwała Nr 4/2015/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Janowi Stachowiczowi tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.

Uchwała Nr 3/2015/I

Uchwała Nr 3/2015/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nadania prof. dr hab. Marii Nowickiej-Skowron tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.

Uchwała Nr 2/2015/I

Uchwała Nr 2/2015/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nadania prof. dr hab. inż. Annie Sobotce tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.

Uchwała Nr 1/2015/I

Uchwała Nr 1/2015/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Fladze tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.