Porozumienia oświatowe

Politechnika Lubelska podejmuje ścisłą współpracę z uczelniami i szkołami ponadgimnazjalnymi funkcjonującymi w naszym regionie.

Współpraca dotyczy wspólnych projektów mających na celu promowanie szkolnictwa zawodowego i kariery inżynierskiej.

W ramach podpisanych umów odbywają się m.in. wykłady wyjazdowe do szkół, wycieczki dydaktyczne uczniów na PL, tworzona jest oferta studiów podyplomowych  i szkoleń dla nauczycieli, organizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów, praktyki pedagogiczne dla studentów.

Załączniki: