Pracownicy

Opłata za udział w pikniku: 60 zł

Transport uczestników Pikniku do Wojciechowa jest zorganizowany i będzie odbywał się z przystanku MPK przy ul. Nadbystrzyckiej, przy Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PL. Autobusy będą odjeżdżać kolejno o godzinach 16.00, 16.10, 16.20, 16.30.

Zapisy i wpłaty prosimy dokonywać do 10.06.2019  do godz. 12:00 u wymienionych poniżej osób:

Administracja Centralna
Katarzyna Kryńska
tel. 81 538 4600, p. 9,

Biblioteka Politechniki Lubelskiej
Anna Powałka
tel. 81 538 4677, p. 309 E, budynek CIiZT

Emerytowani Pracownicy
Katarzyna Jordan-Skoczylas
tel. 81 538 4163, p. 101, budynek Stołówki

Wydział Inżynierii Środowiska
Wojciech Cel
tel. 81 538 4410, p. 110

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Monika Jusiak
tel. 81 538 4360, p. 208

Wydział Podstaw Techniki
Jarosław Kuzioła
tel. 81 538 4491, p. 25

Wydział Budownictwa i Architektury
Agnieszka Czarnecka
81 538 4460, p. 111

Wydział Zarządzania
Ewa Kozak
tel. 81 538 4509, p. 108

Wydział Mechaniczny
Joanna Tarkowska
tel. 81 538 4283, p. 02

Dział Księgowości kosztów
Anna Zalewska
tel. 81 538 4826, p. 110, budynek Stołówki

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Sylwia Złomańczuk
tel. 81 538 4552, p. 131

Rektorat
Katarzyna Kołbut
tel. 81 538 4727, p. 103

Asppect i Spichlerz 
Sławomir Bliźniuk
tel. 81 538 4186, p. 1004 DS3

Studium Języków Obcych 
Ewelina Zbrońska
tel. 81 538 4544, p. 822 WM

Domy Studenckie
Ewa Derda
tel. 81 538 4557, p. 7 DS3