36/2020 Badania podciągania kapilarnego kompozytów wapienno-konopnych za pomocą technik reflektometrycznych przy użyciu wgłębnych sond TDR