WiDaF

WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

Egzamin powstał w 1996 roku. Stworzony przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową WiDaF to test wyboru, zawierający 150 pytań testowych. Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 0 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (0-330 punktów x 3) za każdy element egzaminu: słownictwo, czytanie, słuchanie.

Format egzaminu:

Sekcja I (105 minut)

 • Słownictwo - tematy: administracja, produkcja, finanse i budżety, ubezpieczenia, handel, reklama, badania rynku, targi i imprezy itp.; konteksty: korespondencja, materiały informacyjne, raporty, protokoły, instrukcje itd.
 • Gramatyka - koniugacja, tryby, strona bierna, deklinacja, przyimki, spójniki, zaimki itd.
 • Czytanie - teksty biznesowe, listy, opisy produktów, reklamy, artykuły prasowe itd.

Sekcja II (45 minut)

 • Słuchanie podstawowe informacje, dialogi, rozmowy o pracę, rozmowy telefoniczne, dialogi sytuacyjne itd.

Przykładowe testy do pobrania:

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Wyniki

Skala punktacji WiDaF to 0-990 punktów. Wynik jest podzielony na 3 części składowe:

 • Słownictwo: 0-330 punktów
 • Rozumienie tekstu pisanego: 0-330 punktów
 • Rozumienie ze słuchu: 0-330 punktów

Przykładowy certyfikat znajduje się na TUTAJ.

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka niemieckiego w środowisku pracy i biznesu. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 0 do 990.

Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka niemieckiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Tabela sprawności językowych WiDaF (dostępna w załączniku na dole strony) – prezentuje opisową interpretację wyniku egzaminu. Proponujemy załączyć ją do swojego CV wraz z certyfikatem. W ten sposób pracodawca będzie wiedział jak interpretować wynik egzaminu.

Uznawalność

W środowisku biznesu WiDaF znalazł uznanie w takich firmach jak między innymi:

 • AGFA
 • Alcatel
 • Alstom
 • Canal+
 • Deloitte
 • DURA Automobile
 • France Telecom
 • Marks & Spencer
 • Marsh SA
 • Miele
 • Stelmi
 • Valeo
 • Deutsche Bank
 • Siemens
 • Bre Bank

Egzamin WiDaF i poziomy Rady Europy – CEF (Common European Framework)

W egzaminie WiDaF, poziomy Rady Europy zostały przedstawione jako zakresy punktacji odpowiadające danym poziomom. Prezentują się one w następujący sposób:

 • A2 = 0-246 punktów
 • B1 = 247-495 punktów
 • B2 = 496-735 punktów
 • C1 = 736-897 punktów
 • C2 = 898-990 punktów

Czas oczekiwania na wyniki

Na certyfikat oczekuje się ok. 6 tygodni, często wyniki są przesyłane w formie elektronicznej wcześniej.

Terminy egzaminów

Terminy egzaminów WiDaF ustalane są indywidualnie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Koszt 510 PLN.