Kierownictwo

mgr Monika Szabelska, Kierownik SJO

tel.: (81) 538 44 95

e-mail: m.szabelska@pollub.pl


mgr Magdalena Kożuch

Z-ca Kierownika SJO ds. współpracy i promocji

tel.: (81) 538 44 95

e-mail: m.kozuch@pollub.pl 


mgr Barbara Miłosz

Z-ca Kierownika SJO ds. ogólnych i dydaktyki

tel.: (81) 538 44 95

e-mail: b.milosz@pollub.pl