Plan zajęć

Dyżur pracowników SWFiS w semestrze zimowym 2019/2020

Lp.

Pracownik

Termin

1.

mgr inż. Michał JANCZAREK

Środa

9.30 – 11.00

2.

mgr inż. Jakub KAŃKOWSKI

Czwartek

   12.30 – 14.00

3.

mgr Maciej KOŁODZIEJCZYK

Wtorek

12.30 – 14.00

4.

mgr Norbert KOŁODZIEJCZYK

 Czwartek 9.30 - 10.15

 Piątek   9.30 – 10.15

5.

mgr Kazimierz PIWOWARCZYK

6.

mgr Izabela
PSZCZOŁA-PASIERBIEWICZ

Czwartek

7.30 – 8.00 oraz 12.30-13.30

7.

mgr Bożydar SPÓLNICKI

Wtorek

8.00 – 9.30

8.

mgr Ryszard STACHASZEWSKI

Poniedziałek

9.30 – 11.00

9.

mgr Sylwia ZŁOMAŃCZUK

Poniedziałek

9.30 – 11.00