Aktualności

September 23, 2013

Katalog usług Inkubatora Przedsiębiorczości

  Jednym z głównych zadań Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest łączenie świata biznesu ze światem nauki, a także aktywizacja studentów i absolwentów naszej Uczelni na rynku pracy. W celu realizacji tego zadania stworzyliśmy Katalog zawierający ofertę usług Inkubatora Przedsiębiorczości. 

Więcej o "Katalog usług Inkubatora..."

September 17, 2012

Weź udział w projekcie „Przedsiębiorczy Inżynier”

Celem projektu jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne do podjęcia i prowadzenia samodzielnie własnej działalności gospodarczej oraz wyposażenie przyszłych przedsiębiorców w praktyczne umiejętności konkurowania na rynku towarów i usług. Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowym 24 osoby / lokatorów LIP PL.

Więcej o "Weź udział w projekcie..."

October 21, 2011

Szkolenia branżowe - specjalna oferta dlastudentów!

Wraz z początkiem roku akademickiego Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej ogłosił  studencką promocję na wszystkie szkolenia branżowe realizowane w tej jednostce. Jeśli zatem jesteś studentem  Politechniki Lubelskiej, pragnącym efektywnie wykorzystać swój potencjał oraz  podnieść kwalifikacje - ta oferta jest właśnie dla  Ciebie! 

Więcej o "Szkolenia branżowe - specjalna..."

Projekt

September 27, 2011

Płatne staże dla pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Lubelskiej

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki  Lubelskiej przystąpił do realizacji projektu "Współpraca – to się opłaca!".   30 czerwca 2011 r. została zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim, w  imieniu którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego a Politechniką  Lubelską w Lublinie, umowa nr 438/POKL.08.02.01-06-047/10-00 o...

Więcej o "Płatne staże dla pracowników..."