Rok 2020

Uchwała Nr 48/2020/IX

Uchwała Nr 48/2020/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 14/2019/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

Więcej o "Uchwała Nr 48/2020/IX"

Uchwała Nr 47/2020/IX

Uchwała Nr 47/2020/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie aktualnego składu Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 47/2020/IX"

Uchwała Nr 46/2020/IX

Uchwała Nr 46/2020/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej za okres od 11.04.2019 r. do 13.07.2020 r.

Więcej o "Uchwała Nr 46/2020/IX"

Uchwała Nr 45/2020/IX

Uchwała Nr 45/2020/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie uchwalenia „Planu posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021”.

Więcej o "Uchwała Nr 45/2020/IX"

Uchwała Nr 44/2020/VIII

Uchwała Nr 44/2020/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 44/2020/VIII"

Uchwała Nr 43/2020/VIII

Uchwała Nr 43/2020/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania prof. dr hab. inż. Józefowi Gawlikowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 43/2020/VIII"

Uchwała Nr 42/2020/VIII

Uchwała Nr 42/2020/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 2019/2020” oraz oceny działalności Uczelni.

Więcej o "Uchwała Nr 42/2020/VIII"

Uchwała Nr 41/2020/VII

Uchwała Nr 41/2020/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 26/2020/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2021/2022.

Więcej o "Uchwała Nr 41/2020/VII"

Uchwała Nr 40/2020/VII

Uchwała Nr 40/2020/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 48/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku marketing i komunikacja rynkowa prowadzonych na Wydziale Zarządzania.

Więcej o "Uchwała Nr 40/2020/VII"

Uchwała Nr 39/2020/VII

Uchwała Nr 39/2020/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 67/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 39/2020/VII"


Archiwum »