Rok 2020

Uchwała Nr 64/2020/XI

Uchwała Nr 64/2020/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyznania Medalu Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Henrykowi Komście.

Więcej o "Uchwała Nr 64/2020/XI"

Uchwała Nr 63/2020/XI

Uchwała Nr 63/2020/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wyborów do Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej na kadencję 2021-2024 oraz ustalenia wynagrodzenia dla jej członków.

Więcej o "Uchwała Nr 63/2020/XI"

Uchwała Nr 62/2020/XI

Uchwała Nr 62/2020/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. zmian Statutu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 62/2020/XI"

Uchwała Nr 61/2020/XI

Uchwała Nr 61/2020/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 19/2020/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

Więcej o "Uchwała Nr 61/2020/XI"

Uchwała Nr 60/2020/XI

Uchwała Nr 60/2020/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku inżynieria produkcji prowadzonych na Wydziale Mechanicznym.

Więcej o "Uchwała Nr 60/2020/XI"

Uchwała Nr 59/2020/XI

Uchwała Nr 59/2020/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów drugiego stopnia na kierunku rachunkowość i controlling.

Więcej o "Uchwała Nr 59/2020/XI"

Uchwała Nr 58/2020/XI

Uchwała Nr 58/2020/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów stacjonarnych bloku dyplomowania „Mobile Application Development – Joint Master Studies in English” drugiego stopnia na kierunku informatyka.

Więcej o "Uchwała Nr 58/2020/XI"

Uchwała Nr 57/2020/X

Uchwała Nr 57/2020/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania reprezentantów Politechniki Lubelskiej do składu Rady Związku Uczelni Lubelskich na kadencję 2020-2024.

Więcej o "Uchwała Nr 57/2020/X"

Uchwała Nr 56/2020/X

Uchwała Nr 56/2020/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów.

Więcej o "Uchwała Nr 56/2020/X"

Uchwała Nr 55/2020/X

Uchwała Nr 55/2020/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu  i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych.

Więcej o "Uchwała Nr 55/2020/X"


Archiwum »