Rok 2019

Zarządzenie Nr R-55/2019

Zarządzenie Nr R-55/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie prorektora ds. nauki.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-55/2019"

Zarządzenie Nr R-54/2019

Zarządzenie Nr R-54/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-54/2019"

Zarządzenie Nr R-53/2019

Zarządzenie Nr R-53/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-53/2019"

Zarządzenie Nr R-52/2019

Zarządzenie Nr R-52/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-52/2019"

Zarządzenie Nr R-51/2019

Zarządzenie Nr R-51/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-51/2019"

Zarządzenie Nr R-50/2019

Zarządzenie Nr R-50/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-50/2019"

Zarządzenie Nr R-49/2019

Zarządzenie Nr R-49/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika rektora ds. Elektroenergetyki.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-49/2019 "

Zarządzenie Nr R-48/2019

Zarządzenie Nr R-48/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie prorektora ds. nauki.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-48/2019"

Zarządzenie Nr R-47/2019

Zarządzenie Nr R-47/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-47/2019"

Zarządzenie Nr R-46/2019

Zarządzenie Nr R-46/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej w pionie rektora.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-46/2019"


Archiwum »