Skład Senatu

Skład Senatu Politechniki Lubelskiej
kadencja 2016-2020

Członkowie Senatu z głosem stanowiącym

Członkowie Senatu wchodzący w skład Senatu z mocy Statutu Politechniki Lubelskiej:

prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO - przewodniczący Senatu, rektor Politechniki Lubelskiej 
prof. dr hab. inż. Anna HALICKA - prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym
prof. dr hab. Marzenna DUDZIŃSKA - prorektor ds. nauki 
dr hab. inż. Paweł DROŹDZIEL, prof. PL - prorektor ds. studenckich 
prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER - dziekan Wydziału Mechanicznego 
prof. dr hab. inż. Henryka STRYCZEWSKA - dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 
prof. dr hab. inż. Bogusław SZMYGIN - dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury 
dr inż. Aneta CZECHOWSKA-KOSACKA, prof. PL - p.o. dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Dorota WÓJCICKA-MIGASIUK, prof. PL - dziekan Wydziału Podstaw Techniki
prof. dr hab. inż. Stanisław SKOWRON - dziekan Wydziału Zarządzania 

Członkowie Senatu - nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

prof. dr hab. Ewa BOJAR
dr hab inż. Piotr BUDZYŃSKI, prof. PL
dr hab. inż. Dariusz CZERWIŃSKI, prof. PL
dr hab. inż. Stanisław FIC, prof. PL
dr hab. inż. Grzegorz GLISZCZYŃSKI, prof. PL
dr hab. inż. Wojciech JARZYNA, prof. PL
dr hab. Anna KUCZMASZEWSKA, prof. PL
prof. dr hab. Lucjan PAWŁOWSKI
prof. dr hab. inż. Tomasz SADOWSKI
dr hab. Mariusz ŚNIADKOWSKI, prof. PL
prof. dr hab. inż. Jerzy WARMIŃSKI
dr hab. Henryk WASĄG, prof. PL

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr Anna ARENT, prof. PL
mgr Ewelina KRAWCZAK
dr inż. Mirosław MALEC
dr inż. Paweł MAZUREK, prof. PL
mgr Monika SZABELSKA
dr hab. Paweł ZAPRAWA
dr inż. Anna ŻYCZYŃSKA, prof. PL

Przedstawiciele grup pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Ewa BIEŃ
inż. Ewa DERDA
mgr Ewa KRZYSIAK

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

stud. Tomasz PIEŃKOSZ (Przewodniczący RUSS) 
stud. Paweł STADNICKI
stud. Damian KOSTYŁA
stud. Patryk RUMIŃSKI
stud. Agata SEROCZYŃSKA
stud. Paweł BLIŹNIUK
stud. Magda WLAZŁO

mgr inż. Róża DZIERŻAK (Przewodnicząca RUSD)

Członkowie Senatu uczestniczący w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym

inż. Wiesław SIKORA - kanclerz
mgr Janina KSIĘSKA - kwestor, zastępca kanclerza 
mgr Dorota TKACZYK - dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej 
dr hab. inż. Jarosław SIKORA, prof. PL - przedstawiciel ZZ "Unia Profesorów Polskich" przy Politechnice Lubelskiej
dr inż. Jarosław ZUBRZYCKI - przedstawiciel Zarządu NS ZNP
dr inż. Małgorzata CIOSMAK - Przedstawiciel OZ NSZZ "Solidarność"