Zaświadczenie A1

Pracownikiem delegowanym w rozumieniu unijnych przepisów ubezpieczeniowych jest osoba, która jest wysłana przez swojego pracodawcę do innego państwa członkowskiego, ale nadal pozostaje w bezpośrednim związku z pracodawcą (np. poprzez wypłatę wynagrodzenia itp.)

Jeśli przewidywany czas wykonywania tej pracy nie przekracza 24 miesięcy, to nadal podlegamy przepisom ubezpieczeniowym w kraju, w którym dotąd pracowaliśmy i gdzie siedzibę ma nasz pracodawca – w Polsce.

UWAGA: Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenie dobrowolne a twój pracodawca na czas pracy za granicą udzielił ci urlopu bezpłatnego, nie możesz być uznany za pracownika delegowanego. 

Jeśli zatem twój pracodawca wysyła cię do pracy za granicą, to występuje w ZUS o formularz A1.
Formularz A1 jest dokumentem potwierdzającym podleganie systemowi zabezpieczenia społecznego w kraju, w którym został wystawiony. Jest on wydawany w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
W Polsce poświadczaniem formularza A1 zajmują się jednostki terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS – Sala Obsługi Klienta, ul. Zana 38A, Lublin).
ZUS poświadcza dokument i i wręcza go pracownikowi lub pracodawcy, tej osobie, która wnioskowała o ten druk. W takiej sytuacji składki ubezpieczeniowe nadal płacone są w kraju twojego stałego, dotychczasowego zatrudnienia. ustawodawstwu tego państwa.
Nowe przepisy, które weszły w życie od 1 maja 2010 r. wprowadzą kilka istotnych zmian w delegowaniu pracowników.

Główne różnice to:

  • Został wydłużony okres oddelegowania z 12 miesięcy do 24 miesięcy;
  • Nie ma przedłużenia okresu delegowania (brak formularza E102);
  • Wymagany jest okres bycia w ubezpieczeniu przed delegowaniem w państwie, w którym znajduje się siedziba pracodawcy. Okres ten w projekcie nowej decyzji Komisji Administracyjnej (zastępującej decyzję nr 181/2000) ma wynosić co najmniej miesiąc;
  • Pracodawca delegujący pracownika powinien prowadzić działalność przez przynajmniej dwa miesiące przed delegowaniem pracownika.;
  • Okres oddelegowania liczy się od dnia faktycznego rozpoczęcia pracy za granicą. Przedsiębiorstwo delegujące ma prowadzić znaczną część działalności w kraju wysyłającym. Wynika to z zapisu rozporządzenia wykonawczego.