Horyzont 2020

PROGRAM RAMOWY BADAŃ I INNOWACJI 2014-2020

BUDŻET  77 mld

 

Trzy filary:

DOSKONAŁOŚĆ W NAUCE

•  finansowanie najwyższej jakości badań pionierskich przez Europejską Radę ds. Badań (ERC),
•  wspieranie przyszłych i powstających technologii (FET),
•  rozwijanie kariery naukowej poprzez akcje Marii Skłodowskiej-Curie,
•  udostępnianie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury).

WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE

•  rozwijanie kluczowych technologii przemysłowych: ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i procesów produkcji, biotechnologii oraz technologii kosmicznych,
•  zapewnienie dostępu do kapitału wysokiego ryzyka,
•  wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

WYZWANIA SPOŁECZNE

•  finansowanie ponadnarodowej współpracy badawczej jako odpowiedzi na priorytety polityki i najważniejsze wyzwania społeczne, określone s strategii „Europa 2020”.

Filar obejmuje nastepujące wyzwania:

•  Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
•  Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
•  Bezpieczna, czysta i efektywna energia
•  Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
•  Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
•  Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
•  Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

Główne działania dodatkowe:

•  poszerzanie uczestnictwa przez teaming, twinning i Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
•  nauka w i dla społeczeństwa,
•  inicjatywy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

KONKURSY        DOFINANSOWANIE    BAZA WIEDZY

 

Więcej informacji o programie „Horyzont 2020” można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.