O nas

logo

Do zakresu zadań Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego należy w szczególności:

 • rozwój współpracy z uczelniami ukraińskimi, kazachskimi, rosyjskimi i białoruskimi w zakresie:
  a) naukowo-badawczym i realizacji wspólnych grantów,
  b) edukacyjnym:
  * studia II stopnia według programu podwójnego dyplomu,
  * studia doktoranckie,
  c) współpracy z wydziałami Uczelni przy przeprowadzaniu procesu rekrutacji na studia anglo- i rosyjskojęzyczne dla:
  * młodzieży z Ukrainy, Kazachstanu, Rosji czy Białorusi,
  * wymiany sportowej i kulturalnej;
 • promocja Uczelni i oferty edukacyjnej poza granicami kraju;
 • współpraca z centrami edukacyjnymi i rekrutacyjnymi;
 • udział w przeprowadzaniu procesu rekrutacji na płatne studia I i II stopnia;
 • organizacja wspólnie ze Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej kursów języka polskiego dla obcokrajowców rozpoczynających studia w Politechnice Lubelskiej;
 • opieka socjalno-bytowa nad studentami zagranicznymi, w tym udzielanie wsparcia najlepszym studentom poprzez wyszukiwanie dla nich stypendiów fundowanych czy wakacyjnej pracy zarobkowej.