Rada Programowa

Zarządzeniem Nr R-80/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. Rektor Politechniki Lubelskiej powołał Radę Programową Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego w następującym składzie:

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Waldemar WÓJCIK, pełnomocnik rektora ds. partnerstwa wschodniego

Zastępca przewodniczącego:
inż. Wiesław SIKORA, kanclerz Politechniki Lubelskiej

Wydziałowi pełnomocnicy ds. współpracy z Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego:

 • dr hab. inż. Anna RUDAWSKA, prof. PL, Wydział Mechaniczny
 • dr inż. Paweł KOMADA, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • dr inż. Sławomir BIRUK, Wydział Budownictwa i Architektury
 • dr inż. Aneta CZECHOWSKA-KOSACKA, Wydział Inżynierii Środowiska
 • dr inż. Jolanta SŁONIEC, Wydział Zarządzania
 • dr hab. Halina RAROT, prof. PL, Wydział Podstaw Techniki

Przedstawiciele Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego:

 • mgr Liliia SHKOLNA
 • mgr Iuliia YASKIEVICH

Przedstawiciele wybranych jednostek organizacyjnych PL:

 • mgr Marta BATORCZAK-ŻUCHOWSKA, Biuro Kształcenia Międzynarodowego
 • mgr Edyta DYRKA, Biuro Karier
 • mgr Magdalena PALKA, Biuro Promocji i Projektów
 • mgr Sylwia SZEWCZUK, Biuro Promocji i Projektów
 • mgr Ewelina ZBROŃSKA, Studium Języków Obcych
 • mgr inż. Ewa ZACHARSKA, Dział Nauczania i Toku Studiów
 • inż. Ewa DERDA, Zespół Domów Studenckich „B”.