BZP/PN/18/2019 - Świadczenie dostępu do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki Lubelskiej