BZP/PN/21/2019 - Wykonanie systemu identyfikacji wizualnej Politechniki Lubelskiej