19 listopada 2021

Podpisaliśmy umowę z LO im. Jana III Sobieskiego

Fot. T. Maślona, PL Fot. T. Maślona, PL

Promowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań naukami ścisłymi i technicznymi to główny cel umowy o współpracy zawartej przez Politechnikę Lubelską z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Lublinie. Dla uczelni to szansa na przyciągniecie przyszłych studentów, dla uczniów – okazja do kształcenia się pod okiem nauczycieli akademickich.

Umowę podpisali: rektor prof. Zbigniew Pater oraz dyrektor „Sobieskiego” Irena Wojtowicz. Uroczystość odbyła się w piątek 19 listopada br. na Politechnice Lubelskiej.

 

Tak o spodziewanych efektach umowy mówił rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater: – Politechnika Lubelska jest uczelnią średniej wielkości, ale pod względem naukowym znajdujemy się w czołówce. Zależy nam, aby trafiała do nas utalentowana młodzież, głównie z Lublina i regionu. Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego jest bardzo dobrą szkołą. W tegorocznym rankingu „Perspektyw” plasuje się na 7. miejscu wśród liceów województwa lubelskiego. Uczniom oferujemy warunki do nauki, takie jak na największych uczelniach w kraju. A kameralność naszej uczelni jest też jej atutem, ponieważ możemy indywidualnie podejść do naszych studentów.

Z kolei dyrektor szkoły Irena Wojtowicz podkreśliła korzyści dla liceum wynikające ze współpracy z Politechniką Lubelską: – Chcemy pracować nad renomą naszych lokalnych szkół i lubelskich uczelni. Liceum im. Jana Sobieskiego, podobnie jak Politechnika Lubelska, jest świetną szkołą, o kameralnym charakterze. W ubiegłym roku szkolnym byliśmy jedną z pięciu szkół w Lublinie, której wszyscy uczniowie zdali egzamin maturalny za pierwszym podejściem. Wynik z przedmiotu fizyka uplasował się na poziomie 80%, dlatego uważam, że mamy potencjał wspaniałych przyszłych inżynierów, których chcielibyśmy kształcić się w Lublinie. Kontakt z uczelnią pozwoli uczniom w ciągu czterech lat w szkole na poznanie tajników życia akademickiego. Będą uczestniczyli w specjalnych wykładach, warsztatach, będą mieli dostęp do laboratoriów uczelni, co uważam za niezwykłą szansę.

Zakres współpracy pomiędzy obiema szkołami jest naprawdę szeroki. Umowa daje możliwości udziału uczniów w zajęciach na politechnice oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole przez pracowników akademickich, np. z matematyki czy informatyki. Uczniowie będą mieć okazję pogłębiania wiedzy poprzez aktywny udział w licznych programach i wydarzeniach przygotowanych przez uczelnię specjalnie dla nich. Mogą również brać udział w wybranych wydarzeniach ogólnouczelnianych, takich jak drzwi otwarte, lekcje z Politechniką, konferencjach naukowych, seminariach oraz współpracować ze studentami w kołach naukowych. Najzdolniejsi uczniowie, wykazujący się szeroko rozumianymi zainteresowaniami technicznymi, będą objęci merytoryczną opieką przez pracowników Politechniki Lubelskiej.

Współczesny świat to technologia. Stąd nasza troska, aby młodzi ludzie z technologią mieli jak najwcześniej do czynienia, by potrafili jej używać, ale również ją tworzyć. Cieszę się, że będziemy współpracować z Politechniką Lubelską. Mam nadzieję, że będziemy opracowywać dobre rozwiązania, dobre technologie. Będziemy podbijać tym świat, dając lepsze zatrudnienie ludziom w Lublinie – podsumował Jacek Bury, współwłaściciel firmy EDUCO, organu prowadzącego liceum.