Uchwała Nr 33/2008/VI

Uchwała Nr 33/2008/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 września 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 2/2006/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat zmienioną Uchwałą Nr 6/2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.