1 czerwca 2011

Nowy system poczty elektronicznej

W ostatnim czasie zmieniliśmy serwer poczty elektronicznej. Obecnie poczta obsługiwana jest przez serwer Postfix. Nowy system w znacznym stopniu ułatwił administrowanie systemem jak również umożliwił wprowadzenie wielu nowych zabezpieczeń. Mamy nadzieję że system ten będzie również dużo wydajniejszy od poprzedniego.            

Nasz nowy serwer jest agentem przesyłania poczty i działa w oparciu o protokół SMTP. Z racji tego, że potrafi on analizować treści przesyłanych widomości oraz potrafi podejmować decyzje czy dana zawartość jest szkodliwa czy też nie, podniesiony został poziom bezpieczeństwa naszego systemu. Jednocześnie powinien on pracować bardziej szybciej, bardziej wydajnie i niezawodnie.

Z punktu widzenia użytkownika zmiana systemu na nowy jest „przeźroczysta”, bowiem nie zmieniły się parametry logowania oraz zachowane zostały wiadomości. Oprócz zachowania dotychczasowych właściwości doszło wiele nowych funkcjonalności m.in. takich jak:

- pełna obsługa poczty przez stronę www (poczta.pollub.pl),

- uruchomienie obsługi poczty przez protokół IMAP,

- możliwość używania bezpiecznych – szyfrowanych połączeń,

- lepsza ochrona przed spamem.

                Wraz ze zmianą serwera pocztowego udostępniliśmy nowego klienta do obsługi poczty przez przeglądarkę www. W porównaniu do poprzedniego oferuje on wiele nowych funkcjonalności takich jak:

                - sprawdzanie pisowni redagowanych wiadomości,

                - stworzenie książki adresowej

                - personalizacja wyglądu interfejsu użytkownika

                - zarządzanie wiadomościami przez tworzenie folderów i reguł wiadomości

                - filtrowanie wiadomości na podstawie różnych kryteriów oraz filtry antyspamowe

                Nowością jest możliwość wybór pomiędzy protokołami do odbioru poczty IMAP i POP3. Każdy z nich ma odmienna charakterystykę i działanie przystosowane do dwu różnych modeli pracy.

Protokół POP3 (Post Office Protocol 3) jest przeznaczony do pracy "offline". Po połączeniu z serwerem cała nieprzeczytana korespondencja wraz z załącznikami transmitowana jest ze skrzynki pocztowej na serwerze do foldera na komputerze lokalnym. Odebrane listy zostają następnie oznaczone jako odczytane i, w zależności od ustawień, pozostawione lub (domyślnie) kasowane z serwera. Po zakończeniu tych operacji, czytanie listów i przygotowywanie odpowiedzi może być przeprowadzone lokalnie bez konieczności utrzymywania połączenia z Internetem. Kolejne połączenie wymagane jest tylko w celu wysłania zredagowanych odpowiedzi i ewentualnego sprawdzenia obecności nowych listów. Taki tryb pracy jest niewątpliwą zaletą w przypadku korzystania z modemu, gdzie brak konieczności stałego połączenia znacząco obniża koszty.

Niestety, protokół POP3 ze względu na swą prostotę ma też znaczące wady, na przykład nie jest łatwe obsługiwanie skrzynki pocztowej z wielu komputerów. Jeśli bowiem, zgodnie z domyślnymi ustawieniami, odczytana poczta jest kasowana z serwera, to wówczas na każdym z komputerów znajdować się będzie tylko część korespondencji, a listy odczytane na jednym z nich nie będą widoczne na drugim. Jeśli natomiast przeczytana poczta jest pozostawiana na serwerze, to dość szybko może dojść do przepełnienia pojemności skrzynki pocztowej, a nie istnieje możliwość (dla protokołu POP3) korzystania z innych folderów pocztowych na serwerze. Kolejna wada ujawnia się w przypadku otrzymania bardzo dużego listu, nie można go bowiem usunąć bez uprzedniego przetransmitowania na komputer lokalny, a to może trwać bardzo długo. W tej sytuacji nie pomoże nawet przerwanie połączenia, ponieważ po jego wznowieniu proces transmisji zacznie się od początku.

Protokół IMAP (Internet Message Access Protocol) działa w zdecydowanie odmienny sposób. Cała poczta przechowywana jest na serwerze w skrzynce pocztowej i w dodatkowych folderach pocztowych. Po połączeniu z serwerem na komputer lokalny transmitowane są jedynie same nagłówki wiadomości. Transmisja treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu danego listu, dzięki czemu możliwe jest kasowanie i filtrowanie korespondencji bez jej pobierania z serwera. Ten sposób obsługi poczty doskonale sprawdza się w przypadku pracy na wielu komputerach, na każdym z nich widzimy bowiem tą samą zawartość skrzynki. Wadą protokołu IMAP jest natomiast konieczność utrzymywania stałego połączenia z Internetem podczas obsługi poczty oraz trochę bardziej złożona procedura konfiguracji.