Uchwała Nr 3/2004/V

Uchwała Nr 3/2004/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 1 lipca 2004 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2003/2004 (tekst jednolity uchwały po wprowadzonych zmianach Uchwałą Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.).  

 


Załączniki: