2 września 2013

Oferta opieki naukowej dla doktoranta WEiI !

Oferta
opieki naukowej dla doktoranta Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
w zakresie projektowania i badania urządzeń nadprzewodnikowych

w ramach międzynarodowego projektu badawczego (przewidziany jest 2-letni staż na Uniwersytecie w Australii) – pilne!

                                                  Szczegółowe inforamcje tutaj oraz na stronie.