7 listopada 2017

Rekrutacja do Legii Akademickiej

W dniu 7 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naboru do pilotażowego projektu ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej. Program powstał w wyniku porozumienia pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Politechnika Lubelska jest jedną z 52 szkół wyższych, które zadeklarowały udział w programie.

W spotkaniu na Politechnice Lubelskiej uczestniczyło ponad 100 studentek i studentów, z czego ponad połowa już na miejscu wypełniła i złożyła wnioski o przystąpienie do Legii Akademickiej. Podczas spotkania studenci dowiedzieli się m.in. o szczegółach programu, zasadach rekrutacji, szkoleniu teoretycznym i praktycznym.

Ochotnicze szkolenie studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje cześć teoretyczną (ok. 30 godz. lekcyjnych) i organizowane będzie na uczelni. Część praktyczna programu (22 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy, 44 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) realizowana będzie w ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski  w okresie wakacyjnym.

Więcej informacji na temat Legii Akademickiej na Politechnice Lubelskiej udzielają:

mgr inż. Krzysztof JARECKI, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Politechniki Lubelskiej, tel. 81 538 41 86

mgr Sławomir BLIŹNIUK, specjalista ds. planowania obronnego i bezpieczeństwa Politechniki Lubelskiej, tel. 81 538 41 86

Wnioski o przystąpienie do programu Legii Akademickiej można złożyć w Domu Studenckim nr 3, w pok.1004 lub na portierni do końca listopada br.  - REKRUTACJA przedłużona - do 15 grudnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego programu: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/legia-akademicka-p/

Wniosek o przystąpienie w ząłączniku poniżej.

Legia Akademicka (LA) – ochotnicza formacja wojskowa utworzona 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich,  w większości  członków POW, 26 listopada 1918 roku przeformowana w regularny  oddział piechoty Wojska Polskiego (36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej), powołana do życia powtórnie w 1929 roku, jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy uczelni wyższych w Polsce, działała  z przerwami do roku 1939, po 1989 roku reaktywowana jako stowarzyszenie.