20 lipca 2018

Przedłużona rekrutacja na wybrane kierunki

Decyzją Wydziałowych Komisji Rekurtacyjnych wydłużony został nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach:

Studia niestacjonarne I stopnia:

 • Budownictwo.

 

Studia niestacjonarne I stopnia: 

 • Elektrotechnika;
 • Informatyka.

Studia niestacjonarne II stopnia:

 • Elektrotechnika, specjalności:
           - Elektroenergetyka;
           - Inteligentne technologie w elektrotechnice;
           - Projektowanie urządzeń elektrycznych.
 • Informatyka, specjalności:
           - Aplikacje internetowe;
           - Technologie wytwarzania oprogramowania.

 

Studia stacjonarne I stopnia:

 • Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii;
 • Inżynieria Środowiska. 

Studia niestacjonarne II stopnia: 

 • Inżynieria Środowiska.

 

Studia niestacjonarne I stopnia: 

 • Mechanika i Budowa Maszyn;
 • Mechatronika;
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. 

Studia niestacjonarne II stopnia:

 • Transport;
 • Mechanika i Budowa Maszyn;
 • Zarządzanie i inżynieria Produkcji, specjalność:
                  - techniczna.

 

Studia stacjonarne I stopnia: 

 • Edukacja Techniczno-Informatyczna;
 • Inżynieria Bezpieczeństwa;
 • Matematyka.

Studia stacjonarne II stopnia:

 • Matematyka.

 

Studia stacjonarne II stopnia: 

 • Zarządzanie.

Studia niestacjonarne I stopnia:

 • Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość

Studia niestacjonarne II stopnia:

 • Zarządzanie

 

UWAGA:

 

Zapisy elektroniczne od 21.07 do 16.09.2018.
Wyniki 17.09.2018.
Przyjmowanie dokumentów: 18-20.09.2018 - szczegóły w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.

Przypominamy, że na większość kierunków obowiązują badania lekarskie, których wykonanie może trwać więcej niż jeden dzień.
Stwierdzenie braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia.