7 maja 2019

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - 1 czerwca 2019 r. (sobota)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się w sobotę 1 czerwca 2019 r. w godz. 14.00-18.00 na terenach zielonych Politechniki Lubelskiej.

Wnioski o dofinansowanie (formularze poniżej) przyjmowane są do 17 maja br.

Zgłoszenie dziecka/dzieci pracowników PL- Załącznik nr 1 Regulaminu - wypełniają pracownicy, których dzieci (w wieku 1-16 lat)  są uprawnione do korzystania ze świadczeń z ZFŚS w  rozumieniu Regulaminu podziału i wykorzystania ZFŚS w Politechnice Lubelskiej.

Zgłoszenie dziecka/dzieci osób niebędących pracownikami PL - Załącznik nr 2 Regulaminu - wypełniają pracownicy, emeryci/renciści PL, których dzieci/wnuki nie są uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS.

Wpłaty za udział dziecka pracownika w Pikniku Rodzinnym w wysokości:

- 10,00 zł za jedno dziecko, gdy przychód na członka rodziny wynosi do 2.500,00 zł;

- 15,00 zł za jedno dziecko, gdy przychód na członka rodziny wynosi od 2.500,01-4.000,00;

- 20,00 zł za jedno dziecko, gdy przychód na członka rodziny wynosi powyżej 4.000,00zł;

należy uiszczać w terminie 20-24 maja br. w Sekcji Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników.

Koszt uczestnictwa dzieci osób niebędących pracownikami Politechniki Lubelskiej wynosi 40 zł.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminami.