28 maja 2019

Seminarium: Otwartość badań naukowych – gdzie jesteśmy obecnie i w jakim kierunku zmierzamy

Biblioteka Politechniki Lubelskiej zaprasza na seminarium:
 
Otwartość badań naukowych – gdzie jesteśmy obecnie i w jakim kierunku zmierzamy
 
Program:
 
Działania Komisji Europejskiej:
 
  • dyrektywa w sprawie praw autorskich na Jednolitym Rynku Cyfrowym – w zakresie eksploracji tekstów i danych na potrzeby badań naukowych, korzystanie z utworów i innych przedmiotów objętych ochroną w cyfrowej i transgranicznej działalności dydaktycznej oraz prawo autorów do godziwego wynagrodzenia.
  • dyrektywa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - poszerzenie zakresu ponownego wykorzystywania o zasoby danych (dane badawcze). Jednostki naukowe będą zobligowane do przekazywania swoich zasobów do dalszej eksploatacji przez każdego zainteresowanego.
  • budżet UE na lata 2021–2027 :  porozumienie w sprawie programu „Horyzont Europa” - Zasada „otwartej nauki”

Nowy model otwierania dostępu do publikacji naukowych za pomocą umów transformacyjnych (transformative agreements).

 
 
 
Miejsce: Biblioteka Politechniki Lubelskiej, Czytelnia studencka p.302 (Budynek Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii)
 
Termin: 31.05.2019
 
Czas trwania: 11:00- 12:30
 
 
 
Prowadzący: Barbara Szczepańska
 
(Research Service Manager, Hogan Lovells Warszawa) –
 
bibliotekarka, ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką Letniej Szkoły Międzynarodowego Prawa Autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie. Doradza Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich oraz Stowarzyszeniu EBIB. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi: eIFL, IFLA, EBLIDA i LIBER. Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.
 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!