30 maja 2019

Zaprezentowaliśmy najciekawsze festiwalowe projekty

Fot. T. Maślona, SAF PL Fot. T. Maślona, SAF PL

O największych atrakcjach tegorocznego Lubelskiego Festiwalu Nauki opowiedzieli 30 maja 2019 r., podczas spotkania prasowego w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, organizatorzy.

 

Politechnikę Lubelską, głównego organizatora XVI edycji, reprezentowała prof. Anna Halicka, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym oraz dr inż. Małgorzata Ciosmak – koordynator uczelniany.

Festiwal odbędzie się 16-20 września 2019 r. Jego hasło to Nauka – technika – innowacje.

UROCZYSTA INAUGURACJA zaplanowana jest 14 września 2019 r. o godz. 18.00 na terenie Politechniki Lubelskiej.

PIKNIK NAUKOWY, otwarta impreza plenerowa, odbędzie się na Placu Teatralnym w Lublinie 15 września 2019 r. Swoje stanowiska będą tu mieli współorganizatorzy oraz inne uczelnie i instytucje działające w mieście. Odwiedzający piknik będą mogli uczestniczyć w plenerowych pokazach naukowych oraz w różnorodnych konkursach.

POKAZY I WYKŁADY NAUKOWE odbędą się w dniach 16-20 września 2019 roku na terenie uczelni Lublina, a także w Dęblinie, Chełmie, Zamościu czy Puławach.

Politechnika Lubelska zaprasza na wiele ciekawych projektów. Pokaz eyetrackingu pozwoli podejrzeć ludzki umysł. Zobaczymy jak powstają modele 3D artefaktów archeologicznych wykonywane na podstawie skanów 3D. Zapoznamy się z budową ultralekkiego statku powietrznego - wiatrakowca.

Zapisy na pokazy festiwalowe rozpoczną się 3 czerwca 2019 r. od godz. 12.00. Uczestnicy będą musieli potwierdzić swoje rezerwacje od 19 sierpnia do 6 września.

Rejestracja odbędzie się poprzez stronę www.festiwal.lublin.pl – każdy chętny będzie mógł założyć konto, a następnie za jego pomocą dokonać wyboru interesujących go projektów. Istnieje możliwość rejestracji grupowych (dla szkół).

Organizacja Lubelskiego Festiwalu Nauki 2019 – zadanie finansowane w ramach umowy 569/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Sponsorem strategicznym XVI Lubelskiego Festiwalu Nauki jest Bank Pekao SA, z którym Politechnika Lubelska współpracuje od wielu lat. Bank Pekao SA prowadzi obsługę bankową naszej Uczelni. Należy do grona sprawdzonych partnerów, wspierających wiele uczelnianych przedsięwzięć.