12 czerwca 2019

Rekrutacja na staże w ramach projektu „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej

Biuro Projektu pn. „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”, zaprasza studentów II stopnia kształcenia naboru 2018/2019, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL , Wydziału Inżynierii Środowiska PL oraz Wydziału Mechanicznego PL do udziału w 360 godzinnych stażach krajowych.
 
REKRUTACJA NA STAŻE W RAMACH  PROJEKTU ODBYWA SIĘ ZGODNIE 
Z NASTEPUJĄCYM HARMONOGRAMEM
 
Obecnie prowadzony jest nabór na staże dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kształcenia naboru 2018/2019 następujących  kierunków:
 
  • Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej – przewidziana liczba miejsc stażowych w ramach projektu dla kierunku Elektrotechnika- 40 osób, dla kierunku Mechatronika-  20 osób oraz  dla kierunku Inżynieria Biomedyczna 23 osoby;
 
REKRUTACJA PROWADZONA JEST  OD 03.06.2019 R. DO 07.06.2019 R. DOKUMENTY APLIKACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 10:00 DO 14:00
 
  • Wydział Środowiska Politechniki Lubelskiej - przewidziana liczba miejsc stażowych w ramach projektu dla kierunki Inżynieria Środowiska 36 osób;
 
REKRUTACJA PROWADZONA JEST  OD 03.06.2019 R. DO 07.06.2019 R. DOKUMENTY APLIKACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 10:00 DO 14:00
 
  • Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, przewidziana liczba miejsc stażowych w ramach projektu dla kierunku Transport - 20 osób oraz dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – 30 osób.
 
REKRUTACJA PROWADZONA JEST  OD 03.06.2019 R. DO 14.06.2019 R. DOKUMENTY APLIKACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ W POKOJU 306 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 08:00 DO 12:00.
 
Więcej informacji na stronie projektu.
 
 
 
Koordynator Merytoryczny
Anna Michalska