5 czerwca 2019

Czasopismo „Builder” doceniło Wydział Budownictwa i Architektury

Podczas gali projektu „Builder For The Future ” po raz drugi ogłoszono wyniki rankingu Top 10 for the Future. Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej otrzymał wyróżnienie wśród wydziałów kształcących w zakresie architektury. Jury wysoko oceniło dużą aktywnością studentów wydziału w podejmowaniu inicjatyw i działalności kół naukowych.

 

– Cieszymy się, że ich wysiłek i zaangażowanie w ciekawe projekty zostały zauważone i nagrodzone. Nasi studenci mogą pochwalić się nagrodami w licznych konkursach architektonicznych, uczestniczą w seminariach, warsztatach i plenerach, są zapraszani do wykonywania prac projektowych. Dumni jesteśmy z ich osiągnięć, tym bardziej, że wymagania stawiane przyszłym architektom są wysokie – mówi prof. Bogusław Szmygin, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury.

Builder For The Future jest programem edukacyjnym zainicjowanym w 2013 r. przez miesięcznik „Builder” wspólnie z partnerami społecznymi. Redakcja magazynu wspiera w ten sposób młodych architektów i inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji.

Program obejmuje prawie 10 tys. studentów i młodych absolwentów, którzy uczestniczą m.in. w: wykładach, warsztatach, ćwiczeniach praktycznych, konsultacjach i wizytach studialnych na placach budowy oraz korzystają z biblioteki „Buildera”, zawierającej materiały i publikacje techniczne oraz naukowe.

Oprócz Politechniki Lubelskiej wyróżnienia otrzymały również wydziały architektury z Politechnik: Krakowskiej, Białostockiej, Gdańskiej i Poznańskiej, a także Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.