5 czerwca 2019

Dzień rektorski 21 czerwca 2019 r.

 
Szanowni Państwo, 
 
Przychylając się do prośby Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej, ustalam w dniu 21 czerwca 2019 r. dzień rektorski dla studentów studiów stacjonarnych.
 
 
Dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL
Prorektor ds. Studenckich