7 czerwca 2019

Wspomnienie o pierwszym Dziekanie Wydziału Zarządzania prof. dr inż. Kazimierzu Grelaku (1925-2019)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 5 czerwca 2019 r. zmarł w wieku 94 lat doc. dr inż. Kazimierz Grelak, pierwszy Dziekan Wydziału Zarządzania (wcześniej Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki). Pan Profesor pracował w szkolnictwie wyższym ponad 50 lat, wcześniej zatrudniony był w przemyśle.

Był wysokiej klasy specjalistą w zakresie organizacji i zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem, autorem publikacji z zakresu organizacji produkcji i zarządzania: monografii, podręczników, skryptów, artykułów naukowych. Wypromował kilku doktorantów, był także recenzentem wielu prac doktorskich.

W dorobku naukowo-dydaktycznym i organizacyjnym prof. Grelak posiada:

  • Oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w postaci publikacji w wydawnictwach krajowych i patentów.
  • Duże zasługi w kształceniu kadr naukowych, poprzez promocję czterech prac doktorskich, licznych prac magisterskich i inżynierskich.
  • Osiągnięcia badawcze kierowanych przez Niego zespołów, które znalazły zastosowanie w zakładach przemysłowych.
  • Wiele osiągnięć w działalności organizacyjnej, poprzez pełnienie licznych i ważnych funkcji w zakładach przemysłowych, jednostkach naukowo-badawczych i dydaktycznych.

Prof. Grelak prowadził wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu organizacji i zarządzania produkcją i przedsiębiorstwami, seminaria dyplomowe inżynierskie i magisterskie.

W ramach działalności organizacyjnej pełnił wiele funkcji na uczelniach wyższych. Pracę w szkolnictwie wyższym rozpoczął na Politechnice Gdańskiej w 1963 roku. W 1981 roku prof. Grelak podjął pracę na Politechnice Lubelskiej w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Mechanicznym i Organizacji. W 1988 roku nastąpił podział tego Wydziału. Wyodrębnił się z niego Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki, prof. Grelak został jego pierwszym dziekanem (kadencja 1988-1992). Przez wiele lat pełnił również funkcję Kierownika Katedry Organizacji Przedsiębiorstwa na tym wydziale.

Działalność społeczną Pan Profesor rozpoczął już przed II Wojną Światową, gdy w 1935 roku wstąpił do Związku Harcerska Polskiego. Z ruchem harcerskim związany był do końca. Pan Profesor kontynuował działalność społeczną wstępując do NSZZ „Solidarność”. Działał początkowo w NSZZ „Solidarność” w ramach Politechniki Gdańskiej, a następnie Politechniki Lubelskiej. Na Politechnice Gdańskiej był członkiem Sekretariatu Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. Był aktywnym działaczem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w latach 1980-81, uczestnicząc z ramienia Politechniki Gdańskiej (był wtedy docentem Instytutu Technologii Budowy Maszyn) w rozmowach z delegacją Rządową.

Za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i społeczną otrzymał liczne odznaczenia i nagrody: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP, Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Województwa Lubelskiego.

Żegnamy Pana Profesora, naszego mistrza, wieloletniego współpracownika i nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń inżynierów i kadry naukowej, szlachetnego człowieka i przyjaciela.

Wraz ze śmiercią Pana Profesora środowisko akademickie poniosło bolesną stratę.

Władze Wydziału Zarządzania i społeczność akademicka

 

Pragniemy poinformować, że uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 czerwca 2019 r. o godz. 12.30 w Bazylice św. Anny w Lubartowie, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz parafialny.