13 czerwca 2019

Wyniki najnowszego rankingu "Perspektyw"

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” po raz 20. opublikowała ranking uczelni.

Wśród 90 sklasyfikowanych uczelni akademickich Politechnika Lubelska zajęła 33 pozycję. To o 1 miejsce wyżej w porównaniu z wynikami ubiegłorocznej edycji.

 

Po raz kolejny utrzymaliśmy I miejsce w kategorii patenty i prawa ochronne. Pod względem innowacyjności zajmujemy II miejsce na podium.

W zeszłym roku mieliśmy 120 zgłoszeń patentowych, a uzyskaliśmy 65 patentów i praw ochronnych.

Naszym atutem są wynalazki, których autorami są zarówno pracownicy uczelni, jak i studenci. Ich rozwiązania były wielokrotnie wyróżniane w krajowych i międzynarodowych konkursach. Między innymi nasi studenci od 8 lat są laureatami konkursu „Student-Wynalazca” i zdobywają medale na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Ranking pokazuje także, na których uczelniach na najwyższym poziomie prowadzone są wybrane kierunki. Wśród 21 przyszłościowych kierunków 9 funkcjonuje na Politechnice Lubelskiej. Oto najlepiej ocenione:

– transport (2 miejsce),
– budownictwo (6 miejsce),
– elektrotechnika; mechanika i budowa maszyn; zarządzanie i inżynieria produkcji (7 miejsce),
– architektura (8 miejsce).

Wszystkie wymienione kierunki znacząco awansowały w porównaniu z rokiem ubiegłym.