14 czerwca 2019

Konferencja CITS „The 2019 International Conference on Computational Intelligence, Information Technology and Systems Research”

Konferencja CITS „The 2019 International Conference on Computational Intelligence, Information Technology and Systems Research”, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, 13-15 czerwca 2019 r.

Tematyka spotkania dotyczy:
sztucznej inteligencji, inteligencji obliczeniowej, eksploracji danych, obrazowania medycznego, metod komputerowych w medycynie, przetwarzania obrazu, rekonstrukcja 2D i 3D, inżynierii komputerowej, metod obliczeniowych w fizyce stosowanej, modelowania i identyfikacji, systemów wspomagania decyzji, statystyki i kontrola jakości.
 
W czwartek referaty wygłosili: 
Francesco Marcelloni: Characterizing Twitter Users in Stance Detection Systems: the Case of the Vaccination Topic in Italy;
Dacheng Tao: AI at Dawn – Opportunities and Challenges;
Janusz Kacprzyk and Sławomir Zadrożny: Database Queries with Fuzzy Linguistic Quantifiers: Dealing with Data Quality Using the OWA (Ordered Weighted Averaging) Operators;
Piotr Kulczycki: Procedures for Outliers Detection, Clustering, and Classification Based on Nonparametric Methodology;
Jan W. Owsiński, Jarosław Stańczak, Karol Opara, Sławomir Zadrożny, and Janusz Kacprzyk: Contributing to Spatial Planning and Policy Debates Through the Reverse Clustering Approach.
 
W piątek referaty wygłoszą:
Stanisław M. Grzegórski: On the Convergence of the Method of Alternating Projections for Multivariate Symmetric Eigenvalue Problem;
Paweł Karczmarek, Witold Pedrycz, and Adam Kiersztyn: A Study of Graphical Approaches to Fuzzy Analytic Hierarchy Process;
Adam Kiersztyn, Paweł Karczmarek, Witold Pedrycz, and Ebru Al: The Concept of a Supply Chain Management System Using Intermodal Transport: A Case Study;
Jarosław Protasiewicz and Daniel Jankowski: A Neuro-Fuzzy Framework for Spam Filtering: A Basic Concept and Preliminary Experiments;
Stanisław Skulimowski, Jerzy Montusiewicz, Marcin Badurowicz, and Marcin Barszcz: Virtual Reality for Cross-Cultural Education – A Case Study;
Małgorzata Plechawska-Wójcik, Mikhail Tokovarov, Mateusz Mitaszka, and Przemysław Pudło: Analysis of Human Brain Responses to Visual and Audio Stimuli Based on EEG Evoked Potentials;
Jerzy Montusiewicz, Marcin Barszcz, and Krzysztof Dziedzic: Digital Reproduction of the 3D Geometry of a Pitcher from Afrasiab;
Grzegorz Kozieł, Andrzej Prystupa, and Ewa Kurys-Denis Chest X-ray Watermarking Based on Automatic ROI Detection
Ryszard Knapiński and Róża Czabak-Garbacz: Technology and Iconography of the Romanesque Door of Płock;
 
W sobotę zostaną przedstawione następujące referaty:
Edyta Łukasik, Maria Skublewska-Paszkowska, and Małgorzata Charytanowicz: Nonparametric Density Estimation for Human Motion Tracking;
Maria Skublewska-Paszkowska, Paweł Powroźnik, Jakub Smołka, Edyta Łukasik, Marek Miłosz, Jolanta Taczała, Agnieszka Zdzienicka-Chyła, and Anna Kosiecz: Adjusting the Type of Neural Networks to Evaluate Children's Gait;
Szymon Łukasik, Dominika Sarkowicz, and Piotr Andrzej Kowalski: Multi-Objective Optimization with the Whale Optimization Algorithm;
Grzegorz Gołaszewski, Piotr Kulczycki, Tomasz Szumlak, and Szymon Łukasik: An Algorithm to Reconstruct Long Lived Particles in LHCb CERN Experiment;
Dariusz Czerwiński, Małgorzata Charytanowicz, and Tomasz Zientarski: Soil Structure Analysis Using 3D Reconstructed Model from CT Images;
Tomasz Rybotycki: Search Space Reduction on Metaheuristics Performance;
Marek Miłosz and Elżbieta Miłosz: Determination of Ceramic Tile Colors Surface Areas on the Medieval Sher-Dor Madrasah Mosaic in Samarkand – Problems and Solutions;