Uchwała Nr 71/2019/XI

Uchwała Nr 71/2019/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Politechniki Lubelskiej Nr 15/2019/V z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej w latach 2020/2021 – 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.