20 marca 2020

Komunikat do mieszkańców Domu Studenta nr 1

Szanowne Studentki i Studenci Politechniki Lubelskiej,

 

 
aktualnie znajdujemy się w sytuacji zmagań z pandemią koronawirusa, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie wielu ludziom. W całym kraju a także w naszym mieście przygotowywane są miejsca które mogą być wykorzystane w celach nagłej potrzeby związanych z kwarantanną. W każdej chwili Wojewoda Lubelski może wydać decyzję o przeznaczeniu akademików Politechniki Lubelskiej do celów kwarantanny.
W związku z powyższym w imieniu Rektora Politechniki Lubelskiej prosimy obywateli Polski zamieszkałych w Domu Studenta nr 1 Politechniki Lubelskiej, o zabranie rzeczy pozostawionych w pokojach i zwolnienie ich do 22 marca.
 

Wszystkie pozostawione przez studentów rzeczy osobiste zostaną komisyjnie zabezpieczone i przechowywane na terenie Uczelni.

Prosimy o wyrozumiałość i pomoc w trudnych chwilach dla nas wszystkich.
 
Z poważaniem
Samorząd Studencki Politechniki Lubelskiej
Kierownictwo DS nr 1 Politechniki Lubelskiej