22 maja 2020

Podsumowanie spotkania z kandydatem na Rektora

 
 
Dnia 21 maja 2020 r. w auli Rektora Stanisława Podkowy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej odbyło się, transmitowane na stronie internetowej PL oraz fanpejdżu Uczelni, spotkanie kandydata na rektora PL prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Patera ze społecznością Uczelni. 
 
 
 
Na wstępie profesor Zbigniew Pater zaprezentował swoją osobę, swój dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny oraz umiejętności w zakresie zarządzania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Główną częścią prezentacji Kandydata był program wyborczy, w którym zawarł zamierzenia dotyczące nauki, dydaktyki, finansów, komercjalizacji, inwestycji, a także rozwoju kadry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie prof. Zbigniew Pater odpowiadał na pytania skierowane przez pracowników i studentów Uczelni. 
Na zakończenie przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej przypomniał o terminie wyborów rektora, które odbędą się 26 maja 2020 r. o godz. 12:00 w trybie online.