Rok 2020

Zarządzenie Nr R-56/2020

Zarządzenie Nr R-56/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-30/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-55/2020

Zarządzenie Nr R-55/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego w ramach programu miniGRANTY DOKTORANCKIE na Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-54/2020

Zarządzenie Nr R-54/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-29/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”.

Zarządzenie Nr R-53/2020

Zarządzenie Nr R-53/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-35/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt „Elektrotechnika – międzynarodowe studia doktoranckie na Politechnice Lubelskiej ”.

Zarządzenie Nr R-52/2020

Zarządzenie Nr R-52/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie badań lekarskich dla kandydatów na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie Nr R-51/2020

Zarządzenie Nr R-51/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-26/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zdalnego prowadzenia zajęć w Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-50/2020

Zarządzenie Nr R-50/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-3/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień.

Zarządzenie Nr R-49/2020

Zarządzenie Nr R-49/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostępu do Internetu w Domach Studenckich Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-48/2020

Zarządzenie Nr R-48/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej. 

Zarządzenie Nr R-47/2020

Zarządzenie Nr R-47/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych wydawanych przez Politechnikę Lubelską.