Aktualności

Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych na kadencję 2020-2024

  KOMUNIKAT Nr 32   Uczelnianej Komisji Wyborczej       Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Rektor-elekt Politechniki Lubelskiej – prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, zaakceptował kandydatury na funkcje przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych na kadencję 2020-2024:            · dr. hab. inż....

19 czerwca 2020

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie kandydatur prodziekanów wydziałów Politechniki Lubelskiej

  KOMUNIKAT Nr 31   Uczelnianej Komisji Wyborczej           Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Rektor-elekt Politechniki Lubelskiej – prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, zaakceptował kandydatury prodziekanów wydziałów Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024:       na Wydziale...

18 czerwca 2020

Model 3D domu Pereca

  15 czerwca 2020 r. w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN otwarto wystawę poświęconą historii Domu Pereca. Pracownicy Katedry Informatyki reprezentujący Laboratorium Programowania Systemów Inteligentnych i Komputerowych Technologii 3D „Lab 3D” prof. Jerzy Montusiewicz i dr Marcin Barszcz przygotowali cyfrowy model 3D tego obiektu. 


Więcej o "Model 3D domu Pereca"

Nowe możliwości wykorzystania popiołów lotnych

  Konsorcjum FUNash opracowuje serię materiałów funkcjonalizowanych do zastosowań w budownictwie (cementy specjalne i biocementy), rolnictwie (nawozy, bionawozy i bioinhibitory) oraz inżynierii środowiska (sorbenty i biopreparaty do remediacji zanieczyszczonych wód, gleb i gazów). W tym celu uczeni wykorzystają popioły lotne – produkty uboczne powstające...

15 czerwca 2020

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA NA STAŻE W RAMACH PROJEKTU „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA NA STAŻE W RAMACH  PROJEKTU   „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”   Biuro Projektu pn. „PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”, zaprasza studentów II stopnia kształcenia naboru 2019/2020 studiów stacjonarnych, Wydziałów: Mechanicznego oraz...

Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu przeszkolenia wojskowego

  III Edycja przeszkolenia wojskowego Legii Akademickiej    W dniu 10 czerwca w dokonał się ostatni akt programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej – część teoretyczna – uroczyste wręczenie zaświadczeń potwierdzających zaliczenie części teoretycznej przeszkolenia wojskowego.   Program pt. „Edukacja...

Prof. dr hab. Keshra Sangwal laureatem Konkursu o Nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego

  1 czerwca 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie, na którym Kapituła Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego wybrała zwycięzców czwartej edycji Konkursu.   Laureatem nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne został prof. dr hab. Keshra Sangwal, emerytowany pracownik Katedry Fizyki Stosowanej Politechniki Lubelskiej, za...

Płatne staże dla studentów Wydziału Budownictwa i Architektury

      Rekrutacja na staże w ramach projektu Zintegrowany Program  Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga umowa  nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego ...


Więcej o "Płatne staże dla studentów..."