Pomoc Materialna

26 czerwca 2019

Wniosek o stypendium socjalne wraz załącznikami na rok akademicki 2019/2020

Wnioski należy składać wraz z kompletem dokumentów w Dziale Spraw Studenckich  w godzinach od 9.00 do 13.00 w terminach podanych w oddzielnym ogłoszeniu.Należy pobrać załączniki do wniosku, stosowne do sytuacji danej rodziny, obowiązkowe załączniki to 3,6. Należy się zapoznać z podstawowymi  dokumentami , które należy dostarczyć do wniosku o pomoc socjalną.Dochód...

Więcej o "Wniosek o stypendium socjalne wraz..."

3 czerwca 2019

UWAGA ! Zmiany w dokumentowaniu wniosku o stypendium socjalne w roku 2019/2020

Nastąpiła zmiana w dokumentowaniu wniosku o stypendium socjalne: Wszyscy, którzy mają dochód poniżej 528 zł. obowiązkowo muszą dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Brak takiego zaświadczenia skutkuje odmową stypendium!

Więcej o " UWAGA ! Zmiany w dokumentowaniu..."

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach  pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Lubelskiej, student/doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:
· stypendium socjalnego;
· stypendium  dla osób niepełnosprawnych;
· stypendium rektora ;
· zapomogi.

UWAGA wnioski przyjmowane są wyłącznie w formacie A3( w formie książeczki)- do pobrania w Dziale Spraw Studenckich.