Przydatne strony

Informacje o funduszach unijnych

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ http://www.ueprojekty.pl/program_zporr.html
http://www.fundusze-strukturalne.pl/index.htm

 

Poradnik dla piszących wnioski

 

 

http://www.delpol.pl/download/fundusz/index.htm

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP)

 

http://www.wup.lublin.pl/index.php

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

 

http://www.efs.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (MGiP)

 

http://www.mgpips.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

http://www.lubelskie.pl

Urząd Wojewódzki w Lublinie

 

http://www.uw.lublin.pl

Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego (KOSZEFS)

 

http://www.koszefs.pl

Punkt Infowymiany Unii Europejskiej

 

http://www.europa.delpol.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE)

 

http://www.cie.gov.pl

Serwis o Unii Europejskiej

 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Portal o Unii Europejskiej

 

http://euro.pap.com.pl/cgi-bin/europap.pl

 

http://www.parp.gov.pl/

 

http://www.euraxess.pl/