Rok 2021

Uchwała Nr 9/2021/II

Uchwała Nr 9/2021/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie stypendium im. prof. Kazimierza Lutka.

Więcej o "Uchwała Nr 9/2021/II"

Uchwała Nr 8/2021/II

Uchwała Nr 8/2021/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu obchodów Święta Politechniki Lubelskiej w roku 2021.

Więcej o "Uchwała Nr 8/2021/II"

Uchwała Nr 7/2021/II

Uchwała Nr 7/2021/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Waldemarowi Wójcikowi tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 7/2021/II"

Uchwała Nr 6/2021/I

Uchwała Nr 6/2021/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 68/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 6/2021/I"

Uchwała Nr 5/2021/I

Uchwała Nr 5/2021/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2020 r.

Więcej o "Uchwała Nr 5/2021/I"

Uchwała Nr 4/2021/I

Uchwała Nr 4/2021/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 4/2021/I"

Uchwała Nr 3/2021/I

Uchwała Nr 3/2021/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 3/2021/I"

Uchwała Nr 2/2021/I

Uchwała Nr 2/2021/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej za 2020 r.

Więcej o "Uchwała Nr 2/2021/I"

Uchwała Nr 1/2021/I

Uchwała Nr 1/2021/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie interpretacji Statutu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 1/2021/I"